Nifhmu d-Dipressjoni

X’inhi d-Dipressjoni?

Id-dipressjoni hija iktar minn sempliċiment persuna tħossha mdejqa– hija kundizzjoni serja li taffettwa s-saħħa mentali u fiżika tal-persuna.

Il-kelma ‘dipressjoni’ tintuża b’diversi modi. Fi kwalunkwe ħin, persuna tista’ tħossha mdejqa minħabba xi ħaġa negattiva li ġratilha. Maż-żmien dan id-dwejjaq jitlaq. Fil-każ tad-dipressjoni, id-dwejjaq jibqa’ hemm. Jista’ jkun li d-dwejjaq jibqa’ għal ġurnata sħiħa, ġimgħa, ġimgħatejn, u xi drabi anke iktar. Id-dipressjoni hija kundizzjoni komuni li taffettwa l-miljuni ta’ nies madwar id-dinja u tiġi problematika meta tibda’ taffettwa l-ħajja tal-persuna. Ix-xogħol, ir-relazzjonijiet, l-edukazzjoni, il-familja u l-ħbiberiji jiġu kollha ddisturbati jekk persuna ma tfittixx l-għajnuna. Sfortunatament, nuqqas ta’ għajnuna tista’ twassal għas-suwiċidju. Kważi 800,000 persuna kull sena tmut bis-suwiċidju u dan jirriżulta biex is-suwiċidju huwa t-tieni kawża ewlenija tal-mewt ta’ persuni bejn il-15-29 il-sena.

Tibżax – l-għajnuna qiegħda hemm! Jeżistu diversi trattamenti effettivi għal problemi ta’ saħħa mentali. Għal iktar informazzjoni dwar x’għajnuna hemm disponibbli fuq trattamenti u sapporti, agħfas fuq din il-link.

X’Jikkawża d-Dipressjoni?

Diffiċli biex tiddentifika eżattament x’inhija l-kawża prinċipali tad-dipressjoni minħabba li din tista’ tiġi kkawżata minn ħafna affarijiet. Xi drabi hija kombinazzjoni ta’ avvenimenti li ġraw reċentement, esperjenza tal-passat – jew it-tnejn. Xi fatturi li riċerkaturi u tobba sabu huma:

Sitwazzjonijiet tal-Ħajja

Waħda mill-kawżi ewlenin tad-dipressjoni huma sitwazzjonijiet tal-ħajja bħas-separazzjoni tal-ġenituri jew divorzju, nuqqas ta’ relazzjoni qrib ma’ xi ħadd, tieħu ħsieb xi ħadd b’diżbilità permanenli għal tul ta’ żmien, mard fiżiku għal tul ta’ żmien, li tkun waħdek, il-faqar u l-inugwaljanza soċjali.

Stress

L-istress speċjalment meta l-persuna tkun esposta għalih għal perjodu twil, jwassal għal dipressjoni. Hemm ħafna sitwazzjonijiet differenti li jikkawżaw l-istress, bħal pressjoni qawwija fuq ix-xogħol, faqar jew li tieħu ħsieb lil xiħadd marid.

L-Istorja tal-Familja

Waħda mill-kawżi prinċipali hija s-sitwazzjoni tal-ħajja tal-individwu. Per eżempju: separazzjoni tal-ġenituri jew divorzju, nuqqas ta’ relazzjoni ta’ fiduċja ma xi ħadd, tieħu ħsieb lil xi ħadd b’diżabiltà, kundizzjoni kronika fiżika, solitudni, faqar u żvantaġġi soċjali.

Bidliet fil-Moħħ

Xi drabi il-mod ta’ kif il-moħħ huwa strutturat u l-kimiċi li jkun fih, jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ dipressjoni. Kultant li jkollok iżżejjed jew nuqqas ta’ kimika partikolari fil-moħħ tista’ twassal għal-dipressjoni. Din hija xi ħaġa kumplessa li tiġi affettwata mill-ġenetika li kull persuna għandha.

Fatturi Ambjentali

Ċertu fatturi ambjentali jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ dipressjoni jinkludu nuqqas ta’ dawl, nuqqas ta’ ħdura, postijiet iffullati, tniġġis ambjentali, ħafna storbju, u kundizzjonijiet ambjentali ħżiena.

Sess

In-nisa għandhom iktar probabbiltà li jesperjenzaw dipressjoni mill-irġiel. Tibdiliet premestruali fil-livelli tal-ormoni wkoll jikkontribwixxu.

Droga u Użu tal-Alkoħol

L-użu tad-droga u l-alkoħol jistgħu jkunu kawża tad-dipressjoni u anke jwasslu għaliha.

 

Dawn il-fatturi kollha jistgħu jidhru wisq ta’ toqol, però l-bniedem huwa b’saħtu u reżiljenti! Dawn il-fatturi kollha jistgħu jidhru wisq ta’ toqol, però l-bniedem huwa b’saħtu u reżiljenti! Li tgħaddi minn żmien diffiċli jew perjodu ta’ stress, ma jfissirx li ser tiżviluppa dipressjoni iżda xorta waħda mħeġġeġ biex tfittex l-għajnuna. Jekk qed tħossok kontinwament bi dwejjaq u mintix qed tarak li qed taqleb għall-aħjar, wasal iż-żmien biex tfittex l-għajnuna li għandek bżonn. F’ċirkostanzi bħal dawn huwa importanti li tfittex l-għajnuna professjonali.

 

Esperjenzi

L-għarfien dwar is-saħħa mentali żdid u sempliċiment tfittxija fuq l-internet dwar esperjenzi ta’ dipressjoni jirriżulta f’diversi stejjer ta’ nies li qasmu l-esperjenzi tagħhom.

Kull persuna għandha esperjenza unika ta’ dipressjoni u rkupru. Xi wħud fittxew l-għajnuna tard, u dan wassal sabiex is-sintomi tagħhom żdiedu, filwaqt li oħrajn irnexxielhom jfittxu l-għajnuna mill-bidu.

Persuni li esperjenzaw dipressjoni jgħidu li l-vjaġġ tagħhom sabiex sabu l-għajnuna ma kienx wieħed faċli. Uħud jgħidulek ‘qum fuq tiegħek’, ‘issa jgħaddi kollox’, ‘għadek żghir/a, għandek ħafna enerġija’, iżda kummenti bħal dawn iktar milli jissaportjaw lil persuna, jkunu qed iġiegħluhom jħossuhom iktar waħedhom u mhux mifhuma.

Minkejja li persuna tista’ tħossha li hija impossibli tirbaħ din il-battalja, it-tama u l-fejqan qegħdin hemm. Tħossokx ħati ta’ dak li qed tħoss, għaliex id-dipressjoni hija kundizzjoni bħall-oħrajn. Agħti lilek innifsek l-istess rispett u importanza daqslikieku qed tagħti għajnuna lil persuni li għaddejjin minn xi kundizzjoni fiżika.

Tina Mgharious

“Dejjem ħassejtni differenti.”

Joe Borg Getting over Anxiety These strategies can help you navigate life and cope with the impact of COVID-19Joe Borg Getting over Anxiety These strategies can help you navigate life and cope with the impact of COVID-19Joe Borg Getting over Anxiety These strategies can help you navigate life and cope with the impact of COVID-19

Stejjer Minn Ħajjitna

Il-Pass

Il-Pass

F'lejla bħal oħrajn ma sibtekx Iġġennint u ġejt niġri nfittxek U hemm fit-tarf tal-irdum sibtek Qed taħsiba ttihiex għal isfel. Pruvajt bil-mod lejk jiena nersaq Ma nħallikx tagħmel dak il-pass Dak il-pass li hsiebtu int bieb Bieb li kulma kien hu tmiem. Xejn iżjed ma...

Living with Psychosis

Living with Psychosis

By Matthew Paris “I thought of the voices as … something a little different from aliens. I thought of them more like angels … It's really my subconscious talking, it was really that … I know that now.” This quote is from John Nash, a Nobel Prize winning mathematician...

A Students Guide to Mentally Surviving a Pandemic

A Students Guide to Mentally Surviving a Pandemic

By Daniel Tihn For those who haven’t noticed, we are currently in a pandemic. And yes, the pandemic has hit everyone hard as we locked ourselves away, closed the shutters, barred the doors, and hid from the virus but a group that have certainly had a hard time over...