Il-Fatti

X’nifhmu meta ngħidu saħħa mentali?

Ħafna drabi wieħed jaħseb li s-saħħa mentali hija biss meta persuna tkun qiegħda tbati mill-ansjeta` jew mid-dipressjoni, pero` dan mhuwiex il-każ. Kull wieħed u waħda minna għandna s-saħħa mentali tagħna u filwaqt li hawn individwi li s-saħħa mentali tagħhom tkun f’saħħitha, hawn oħrajn li minħaba diversi esperjenzi diffiċli li l-ħajja tista’ toħloq, is-saħħa mentali tiġi affettwata b’mod negattiv. F’sitwazzjonijiet bħal dawn, il-bniedem jaf iħossu waħdu u mitluf, pero` permezz tal-għajnuna professjonali wieħed jista’ jsib l-appoġġ meħtieġ. Fatt importanti huwa li meta wieħed jieħu ħsieb is-saħħa mentali u jagħtiha prijorita`, isibha iżjed faċli biex jikkontrolla l-istress li l-ħajja tista’ toffri, ngħidu aħna fuq il-post tax-xogħol u fir-relazzjonijiet li wieħed ikollu ma’ dawk l-aktar għeżież għalih.

Persuna li tbati mill-ansjeta` tista’ tgħid li ‘‘Bħalissa mhux inħossni daqshekk tajjeb/tajba, qed inħoss il-livelli ta’ ansjeta` għoljin.’’

Kif tinduna li s-saħħa mentali tiegħek qiegħda tiġi affettwata b’mod negattiv?

Għal diversi snin, kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali bħall-ansjeta` u d-dipressjoni ma kinux jiġu diskussi fil-komunità minħabba l-istigma li kien hawn, speċjalment lejn ċertu kundizzjonijiet. Ngħidu aħna, meta wieħed jikser driegħu, normalment it-tobba jirrikkomandaw li jsir X-ray u li jirċievi t-trattament meħtieġ biex jibda l-proċess ħalli jirkupra. Għalkemm mhux faċli, ikun hemm min jirnexxielu jaħbi sintomi tas-saħħa mentali biex ma jurix x’qed jesperjenza.

Wieħed jista’ ma jindunax li qiegħed ibati mill-ansjeta` u jaf jaħseb li dawn huma emozzjonijiet assoċjati ma’ ċerti stadji jew avvenimenti fil-ħajja, bħal ċertu esperjenzi stressanti. Jista’ jkun ukoll li naħsbu li għandu x’jaqsam ma żvilupp bijoloġiku bħal hormones, jew naqtugħha li dak huwa l-karattru tal-persuna. Sfortunatament, huwa komuni li s-saħħa mentali u l-kundizzjonijiet varji li nsibu ma jiġux diskussi ma’ familjari jew ħbieb. Infatti, għad hawn ukoll stigma relatata mas-saħħa mentali minn xi kulturi.

B’hekk ħafna min-nies li jkunu qegħdin ibatu jagħżlu li ma jitkellmux fuq id-diffikultajiet li qegħdin jiltaqgħu magħhom, sforz tal-fatt li ma jiġux mismugħa, ma jittiħdux bis-serjeta` jew għax jibżgħu li ħaddieħor se jħares lejhom b’mod differenti.

Nagħmlu l-ewwel pass

Persuna li tbati minn xi kundizzjoni ta’ saħħa mentali bħall-ansjeta` u d-dipressjoni, importanti li tiftakar li qatt m’hi waħidha u li hawn diversi professjonisti li jixtiequ jgħinuha u jimxu magħha f’dawn iż-żminijiet diffiċli.

Il-viżjoni ta’ Kif Int hija li kull individwu jieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħu bl-aħjar mod possibbli.

Sabiex nissapportjaw lill-persuni li qiegħdin ibatu minn xi kundizzjoni ta’ saħħa mentali li sfortunatament tista’ wkoll twassal għal ħsibijiet ta’ suwiċidju, jeħtieġ li nifhmu aħjar x’inhi verament is-saħħa mentali u kif aħna nistgħu ntejbuha u nieħdu ħsiebha. Permezz ta’ dan, aħna lkoll nistgħu nikkontribwixxu għall-prevenzjoni ta’ problemi mentali u b’hekk, inkunu qegħdin ngħinu lilna nfusna u lil min jiltaqa’ ma’ dawn id-diffikultajiet. Ftakar li kulħadd għandu saħħa mentali u huwa importanti li kulħadd jieħu ħsiebha.

Stejjer Minn Ħajjitna

Il-Pass

Il-Pass

F'lejla bħal oħrajn ma sibtekx Iġġennint u ġejt niġri nfittxek U hemm fit-tarf tal-irdum sibtek Qed taħsiba ttihiex għal isfel. Pruvajt bil-mod lejk jiena nersaq Ma nħallikx tagħmel dak il-pass Dak il-pass li hsiebtu int bieb Bieb li kulma kien hu tmiem. Xejn iżjed ma...

Living with Psychosis

Living with Psychosis

By Matthew Paris “I thought of the voices as … something a little different from aliens. I thought of them more like angels … It's really my subconscious talking, it was really that … I know that now.” This quote is from John Nash, a Nobel Prize winning mathematician...

A Students Guide to Mentally Surviving a Pandemic

A Students Guide to Mentally Surviving a Pandemic

By Daniel Tihn For those who haven’t noticed, we are currently in a pandemic. And yes, the pandemic has hit everyone hard as we locked ourselves away, closed the shutters, barred the doors, and hid from the virus but a group that have certainly had a hard time over...