Trattamenti għad-Dipressjoni

Ma teżistix soluzzjoni waħda għal kulħadd. L-aħjar riżultati jiġu meta dak li jkun jinkludi għajnuniet differenti, bħal sapport m’għand il-qraba u ħbieb, nitgħallmu strateġiji kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna, u sapport psikoloġu u mediku fejn meħtieġ.

Minn Fejn Tibda

Ir-riċerka turi li t-terapiji psikoloġiċi huma l-iktar trattament effettiv għal min jesperjenza l-anjseta` ħafifa jew moderata. Madanakollu, jekk is-sintomi jsiru iktar severi, il-mediċina tista’ tgħin. Huwa importanti li l-mediċina ma tkunx l-ewwel għażla, u jkun tajjeb li tara għażliet oħra qabel. Filfatt, huwa biss meta l-mediċina tingħata wisq kmieni u mingħajr konsultazzjoni li nirrikomandaw li tikkunsidra għażliet oħra. Ħafna drabi naħsbu li b’pillola ser insolvu kollox, liem fehma tista’ tagħmel iktar ħsara milli ġid. Agħrbel l-għażliet tiegħek, uża r-riżorsi kollha u ara x’inhu l-aħjar għalik.

Jekk il-mediċina tkun l-għażla tiegħek, kun ċert li taħdem ma’ psikologu jew terapista u psikjatra, biex ikunu jistgħu isegwuk u jaħdmu flimkien. Dan sabiex ma jiġux trattati biss is-sintomi iżda wkoll jekk ikun hemm xi diffikultajiet psikoloġiċi. Hemm ħafna trattamenti effettivi għad-dipressjoni, u iktar ma tfittex l-għajnuna kmieni, iktar tirkupra malajr.

Jekk il-mediċina tkun l-għażla tiegħek, kun ċert li taħdem ma’ psikologu jew terapista u psikjatra, biex ikunu jistgħu isegwuk u jaħdmu flimkien. Dan sabiex ma jiġux trattati biss is-sintomi iżda wkoll jekk ikun hemm xi diffikultajiet psikoloġiċi. Hemm ħafna trattamenti effettivi għad-dipressjoni, u iktar ma tfittex l-għajnuna kmieni, iktar tirkupra malajr.

L-Importanza li Taġixxi Kmieni

Li tieħu azzjoni kmieni biex tieħu ħsieb problemi ta’ saħħa mentali bħad-depressjoni huwa ideali. Meta wieħed iħalli għall-aħħar biex ifittex għajnuna professjonali,is-sintomi li jkollu jistgħu jiggravaw u jagħmluha aktar difficli biex il-kura taħdem.

X’Tista’ Tagħmel

Tibdiliet fl-Istil ta’ Ħajja u Sapport

L-istil ta’ ħajja u s-sapport minn dawk ta’ madwarna jafetwaw is-saħħa mentali tagħna mux ftit. Riċerka turi li s-sintomi tad-dipressjoni jonqsu meta aħna naddottaw stil ta’ ħajja tajjeb li jinkludi l-eżerċizzju u dieta tajba.

Mindfulness u Meditazzjoni

Mindfulness hija teknika fejn wieħed jiffoka u jkun konxju tas-sensazzjonijiet u s-sentimenti tiegħu stess. B’hekk il-mindfulness hija mmirata biex tgħinna biex ma nibqgħux mwaħħla fil-passat jew inkwetati dwar il-futur.

Terapija Psikoloġika

It-terapija hija waħda mill-għażliet ta’ trattament fejn tidħol id-depressjoni. Bit-terapija, l-individwu jibni relazzjoni terapewtika mat-terapista tiegħu u jesplora kif is-saħħa mentali tiegħu qed tħalli impatt fuq il-ħajja tiegħu ta’ kuljum.

Trattamenti Mediċi għad-Dipressjoni

Hemm diversi sitwazzjonijiet fejn il-mediċina tista’ tkun ta’ għajnuna kontra d-dipressjoni. L-istudji juru li l-mediċina hija l-aktar effettiva meta tkun abbinata mal-psikoterapija.

Stejjer Minn Ħajjitna

Il-Pass

Il-Pass

F'lejla bħal oħrajn ma sibtekx Iġġennint u ġejt niġri nfittxek U hemm fit-tarf tal-irdum sibtek Qed taħsiba ttihiex għal isfel. Pruvajt bil-mod lejk jiena nersaq Ma nħallikx tagħmel dak il-pass Dak il-pass li hsiebtu int bieb Bieb li kulma kien hu tmiem. Xejn iżjed ma...

Living with Psychosis

Living with Psychosis

By Matthew Paris “I thought of the voices as … something a little different from aliens. I thought of them more like angels … It's really my subconscious talking, it was really that … I know that now.” This quote is from John Nash, a Nobel Prize winning mathematician...

A Students Guide to Mentally Surviving a Pandemic

A Students Guide to Mentally Surviving a Pandemic

By Daniel Tihn For those who haven’t noticed, we are currently in a pandemic. And yes, the pandemic has hit everyone hard as we locked ourselves away, closed the shutters, barred the doors, and hid from the virus but a group that have certainly had a hard time over...