Trattamenti għall-Ansjetà

Jeżistu trattamenti varji li jistgħu jgħinu għal kundizzjonijiet differenti tal-ansjetà. Jekk is-sintomi tiegħek huwa ħfief, l-ispeċjalista tas-saħħa mentali jista jirrikomandalek xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal li tinkludi iktar eżerċizzju fir-rutina u li tiekol aħjar. Jekk is-sintomi jkunu iktar severi, trattamenti differenti kapaċi jaħdmu l-aħjar. Għal kundizzjonijiet bħal OCD u PTSD, trattamenti differenti jistgħu jiġu rrikomandatai, jiddependi fuq is-severita` tal-kundizzjoni u kemm qed tħalli impatt fuq il-kwalita` ta’ ħajja tal-persuna.

X’Tista’ Tagħmel

Tibdiliet fl-Istil ta’ Ħajja u Sapport

L-għan li tieħu ħsieb l-ansjetà huwa li tikkontrollaha sabiex ma tikkontrollax lilek. L-istil ta’ ħajja u s-sapport ta’ madwarna jaffettwaw is-saħħa mentali. Naraw kif rutini u strateġiji sana bħal eżerċizzju u ikel bnin jistgħu jgħinuna nħossuna aħjar.

Mindfulness u Meditazzjoni

Mindfulness hija prattika li tgħinek tiffoka fuq il-preżent. L-għan tagħha huwa li tgħinek tagħraf u taċċetta emozzjonjiet diffiċli, mingħajr ma teħel jew tehwden fuqhom.

Terapija Psikoloġika

It-terapija hija waħda mit-trattamenti tal-ansjetà. Tista’ tgħin biex il-persuna tbiddel il-mod ta’ kif qed taħseb u tnaqqas il-biżgħat.

Trattamenti Mediċi għad-Dipressjoni

Ir-riċerka turi li t-terapiji psikoloġiċi huma l-iktar trattament effettiv għal min jesperjenza l-anjsetà ħafifa jew moderata. Madanakollu, jekk is-sintomi jsiru iktar severi, il-mediċina tista’ tgħin.