50,000 persuna f’Malta bħalissa jgħixu bl-ansjetà u d-dipressjoni.

Il-viżjoni ta’ Kif Int hi li tiżgura li kulħadd ikollu l-aħjar saħħa mentali possibli. Is-saħħa mentali tinkludi l-partijiet emozzjonali, psikoloġiċi u soċjali ta’ ħajjitna. Saħħitna taffetwa kif naħsbu, kif inħossuna u kif inġibu ruħna fil-ħajja ta’ kuljum. Skond kemm inkunu qed inħossu tajbin jaffettwa kif inkampaw mal-istress, kif inkunu ma’ ħaddieħor u x’għażliet nagħmlu. Kif Int qiegħda hawn biex toffri informazzjoni fuq il-fatti, għazliet u soluzzjonijet li jeżistu fejn tidħol saħħa mentali. L-għan tagħna huwa li nippromwovu informazzjoni lil kull min hu għaddej minn diffikulta` ta’ saħħa mentali.

Messaġġ mill-Fundatur

Huwa b’sens ta’ kburija li nsib lili nnifsi naħdem biex is-saħħa mentali tiġi fuq quddiem għas-soċjeta` Maltija. Dan is-suġġett illum il-ġurnata qed jiddomina l-aħbarijiet ewlenin u ħafna iktar nies qed jitkellmu fuqu. Iżda fil-verita`, kemm verament nafu fuq is-saħħa mentali?

Il-verita` hi li l-maġġorparti tad-drabi, is-saħħa mentali tiġi mwarrba fil-ġenb u ma titteħidx bis-serjeta`. Filfatt, ħafna nies għad m’għandhomx l-għarfien meħtieġ biex nifhmu kemm is-saħħa mentali tista’ taffettwa l-ħajja ta’ kuljum, l-uġiegħ li taf iġġib magħha u kemm tista’ tiżola nies li jitħallew mingħajr għajnuna jew tama.

L-għan prinċipali ta’ din l-inizjattiva hu li nagħtu prijorita` lis-saħħa mentali fis-soċjeta`, u b’hekk ngħinu lin-nies jitgħallmu, jifhmu iktar u jkunu jafu kif jistgħu jgħinu lil min qed jiġġieled battalji siekta. Aħna nemmnu li fejn ikun hemm iktar informazzjoni u għarfien, ser ikun hemm iktar kompassjoni, relazzjonijiet aħjar u determinazzjoni biex kollha kemm aħna nagħmlu aktar għal min għaddej minn żminijiet diffiċli.
Meta nifhmu verament x’jiġifieri li tgħix bi problemi ta’ saħħa mentali u li jkollok saħħa mentali tajba, ikollna soċjeta` li taħdem biex tgħin lil min hu l-iktar vulnerabbli.

Sinċerament nispera li dawn ir-riżorsi, informazzjoni u pariri li tista’ ssib hawnhekk jistgħu jgħinu lil dawk li jinsabu waħidhom jew m’għandhomx fejn imorru għal gwida, ispirazzjoni u tama.

Finalment nixtieq nirringrazzja lil Daniela Calleja Bitar u lil Svetlana Gatt mill-Fondazzjoni Richmond tax-xogħol, l-għajnuna u l-ġenerożita` tagħhom. Nirringrazzja lil Mario Cachia Caruana u Matthew Spiteri minn SANCHO li huma l-ġenji kreattivi wara dan il-proġett, li bid-direzzjoni tagħhom inħolqot Kif Int.com. Nirringrazzja lil Jon Mallia; l-immaġinazzjoni brillanti u bil-qalb filosofika tiegħu nġorrha miegħi kuljum. U fl-aħħar nett, nirringrazzja lil dawk l-individwi kollha li qasmu l-istejjer tagħhom magħna, il-battalji u r-realta` onesta ta’ ħajjithom. Insellmilkom.


Nicholas J. Gatt
Amigos, Fundatur u Direttur Eżekuttiv

Stejjer Minn Ħajjitna

Attending Therapy

Attending Therapy

By Daniel Tihn Before delving into the article, I should first make it clear that I will be touching on some personal experiences regarding therapy and how it has helped me both in the past and the present. While I will not be going into great detail regarding past...

Mental Health & Middle-Aged Men: The Importance of Awareness

Mental Health & Middle-Aged Men: The Importance of Awareness

By Daniel Tihn Mental health has been discussed widely, so why are we writing this? Well, this article is for you, the person reading this, the person who might feel alone in a world filled with happy Facebook posts, the person who un-rightly believes that everyone...